Thursday, January 6, 2011

Yere Yere Pavasa

आजचे हे बडबड गीत आपण सर्वांनी लहानपणी गायलेले.. पाऊस यावा म्हणून पावसाला पैशाचे आमिष दाखवायचे आणि पाऊस आल्यावर तय पैशाला खोटे ही करायचे॥ :)

ये रे ये रे पावसा
तुला देतो पैसा

पैसा झाला खोटा
पाऊस आला मोठा...

ये ग ये ग सरी
माझं मडकं भरी

सर आली धावून
मडके गेले वाहून...

No comments:

Post a Comment